Selected jobs

in academia and industry
25. September 2014
Brandenburg University of Technology (BTU) Cottbus-Senftenberg
29. September 2014
Ulm University
9. October 2014
RWTH Aachen University
30. October 2014
Technische Universitšt Berlin